پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

آثاری خواندنی از بانوی هنرمند الهام شیرازی

‍ ‍ ‍ حرف از سینه ی من میل رهایی دارد صحبت از راز دلم خوف و رجایی دارد   به سلامی و علیکی دلم افتاد به دام سرخوش آن دوست که در دام تو جایی دارد   من که از زخم زبانت جگرم سوخت ولی مگر از ساقه ی گل، خار جدایی دارد؟   دکترم غافل از احوال دلم نسخه نوشت دو سه قرص و دو سه شربت ،چه شفایی دارد؟   من که آگاه ترم،از همه بر حال خودم هر چه درد است فقط با تو دوایی دارد   گفته بودی که خریدار ندارد دل من عشق در...
قلم شما

سادگی ها عاشقی ها بی قرار

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir چرا عاشق شدم رابطه ات با من هنوزم میتونه مثلِ سابق باشه و عاشق بشی گاهی وقتا جنگِ با منطق اینه که خودت عاشق احوالت باشی باورت رو رو نکن پیشِ کسی دستِ خالیه کسی هم درد نیس حرمت عشق و بدونی کافیه هر کسی که عاشقِ ولگرد نیس ( عشق همین دیوونگی ها میمونه سادگی ها عاشقی ها بی قرار اونی که عاشق شده میدونه که هر شب و روز یک ساله با انتظار ) دست تقدیر و بگیر و برنگرد تو نداری دیگه چیزی پشتِ سر تو دلت جوونه ی عشق و بکار به درختِ بی کسی...
قلم شما

اثری زیبا از محمد حامد زاده

https://hozeyemashgh.ir از ته دل به دل عاشق تو دلدادم محض اینکه نروی ثانیه ای از یادم بهترین معجزه ی قلبِ منِ دیوانه پیچش زلف فِرت داد مرا بربادم حامی محمد حامدزاده ❤️ انتشارات بین المللی حوزه مشق چاپ انواع کتاب https://hozeyemashgh.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/13719 با مدیریت دکتر فردین احمدی ۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹ ۰۹۱۹۱۵۷۰۹۳۶