پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

پایتخت شعر ایران با سمیه زورمند سمیه زورمند بافنده گفتگو کرد

لطفا خودتان را برای مخاطبان مجموعه بزرگ حوزه مشق معرفی کنید: سمیه زورمند بافنده معمولاً شاعران از کجا الهام می‌گیرند؟ آیا شما نیز الهام‌گیری‌های خاصی دارید؟ گاهی اوقات از اتفاقات روزمره الهام میگیرم و بعد مینشینم و وزن و قافیه را کنار هم میچینم و چند بیتی مینویسم شعر برای شما به عنوان یک شاعر چه معنا و ارزشی دارد؟ خیلی برایم ارزشمند است و روحم را صفا میدهد و گاهی حرف دلم یا حرف های جامعه را میتوانم با شعرهایم بیان کنم طرح موضوعات در شعر برای شما چقدر اهمیت دارد؟ آیا موضوعاتی خاصی را ترجیح می‌دهید؟ بیشتر عاشقانه...
قلم شما

اثری زیبا از بانوی هنرمند سمیه زورمند بافنده

حرفهایم مثل قصه هیچ کس باور نکرد غصه هایم مثل قصه هیچ کس باور نکرد   درد دل خواهم بگویم تا که من راحت شوم دردهای غم به چهره هیچ کس باور نکرد   هر چه من بالک زدم اشک بهاری ریختم قلب من را پر ز غصه هیچ کس باور نکرد   من شدم پروانه ی دور سر آنها ولی مِهر در من را نهفته هیچ کس باور نکرد   من نگویم مهربانم بلکه میخواهم بگویم عاشقم با قلب خسته ، هیچ کس باور نکرد   من دگر هرگز نگویم حرف های قلب خود را چون دلم روزی شکسته...