پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

پایتخت شعر ایران با سمیه زورمند سمیه زورمند بافنده گفتگو کرد

لطفا خودتان را برای مخاطبان مجموعه بزرگ حوزه مشق معرفی کنید: سمیه زورمند بافنده معمولاً شاعران از کجا الهام می‌گیرند؟ آیا شما نیز الهام‌گیری‌های خاصی دارید؟ گاهی اوقات از اتفاقات روزمره الهام میگیرم و بعد مینشینم و وزن و قافیه را کنار هم میچینم و چند بیتی مینویسم شعر برای شما به عنوان یک شاعر چه معنا و ارزشی دارد؟ خیلی برایم ارزشمند است و روحم را صفا میدهد و گاهی حرف دلم یا حرف های جامعه را میتوانم با شعرهایم بیان کنم طرح موضوعات در شعر برای شما چقدر اهمیت دارد؟ آیا موضوعاتی خاصی را ترجیح می‌دهید؟ بیشتر عاشقانه...
قلم شما

گفتگوی پایتخت شعر ایران با هنرمند فرهیخته فریبا مرادی

_ لطفا خودتان رابرای مخاطبان مجموعه بزرگ حوزه مشق معرفی کنید: عرض  سلام و ادب دارم خدمت تمامی مخاطبان مجموعه حوزه مشق.بنده فریبا مرادی متولد سال ۱۳۶۴ اهل کرمانشاه هستم.از کودکی به نوشتن شعر علاقه داشتم و در این زمینه فعالیتهایی هم داشتم. _معمولاً شاعران ازکجا الهام میگیرند؟آیا شمانیز الهام گیری های خاصی دارید؟ خصوص این سوالتون که شاعران از کجا الهام می‌گیرند باید بگم که  منشأ الهامات برای سرودن اشعار ناب یک منشأ کاملآ روحانی و احساسی است .شخصآ در شرایط احساسی اشعار بهتری را ارائه میدم. _شعربرای شما به عنوان یک شاعر چه معنا و ارزشی دارد ؟...
قلم شما

چند اثر دلنشین از بانوی هنرمند لیلا حقی شمسیر_انتشارات حوزه مشق

  اصل و بدل گل را بدون عطر گلابش نمی کنند انگور را که خام شرابش نمی کنند مردانگی به زور و غرور و به پول نیست هر مرد را که مرد خطابش نمی کنند گیرم دو روزه کام شما گشته روزگار مظلوم را که خانه خرابش نمی کنند هر شور بخت را که به دارش نمی کشند هر بی گناه را که عذابش نمی کنند دیریست خسته ایم از این نابراری این شرح حال ماست کتابش نمی کنند جائیکه دلقکان همه منصب نشین شوند علامه را پشیز حسابش نمی کنند اصل و نصب به ظاهر و رنگ و لباس...