پایتخت شعر ایران

index.png
اخبار

بازار خرید و فروش کاغذهمچنان در انتظار تعیین قیمت نهایی (انتشارات حوزه مشق)  

بازار خرید و فروش کاغذهمچنان در انتظار تعیین قیمت نهایی (انتشارات حوزه مشق)   کارشناسان معتقدند هنوز قیمت واقعی کاغذ در سال جدید مشخص نیست، بازار خرید و فروش کاغذ با گذشت 21 روز از آغاز سال 1402 با وجود افزایش قیمت همچنان در انتظار تعیین قیمت نهایی است. با گذشت 21 روز از آغاز سال 1402، بازار خرید و فروش کاغذ با نوسانات مختلفی همراه است، طی هفته اول بعد از تعطیلات، بازار در سکون و آرامش نسبی بود و به‌جز خریدهای جزئی، بازار شاهد رویداد خاصی نبود.   درحالی که تنها یک‌ماه تا برگزاری سی‌و‌چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی...