پایتخت شعر ایران

index.png
ادبیات

تکلیف کتاب ‌‌تان را مشخص کنید_ نشر حوزه مشق

تکلیف کتاب ‌‌تان را مشخص کنید_ نشر حوزه مشق نشر سنتی و نشر دیجیتال هر کدام کارکردهای ویژه‌ای دارند. برای نمونه، چاپ یک مجموعه شعر از طریق ناشر موفق‌تر خواهد بود، اما کتاب آموزشی درباره آخرین فناوری‌های دنیا شاید واقعاً نیازی به تیراژ بالا و کاغذ رنگی نداشته باشد. با این حال، خیلی از نویسنده‌های همه‌فن‌حریف که آثارشان را از نوشتن تا طراحی گرافیک روی جلد خودشان انجام می‌دهند، با ذهنیّتی تک‌بعدی خیال می‌کنند فروش کتاب ‌شان با پرداخت کارمزدی به وبسایت فروشگاه‌های دیجیتال در بهینه‌ترین حالت ممکن انجام می‌شود. ناشر را یک واسطۀ اضافی می‌بینند اما از پیش‌نیازها و...