پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری زیبا از بانوی هنرمند دینا بختو

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir مگر می‌شود تو را دوست نداشت افکارم هر روز زیرکانه با تو نجوا می‌کنند لجبازی‌های کودکانه‌ام ، نیازی‌ست برای بودن در کنار تو و‌دلم گاهی می‌گیرد از نبودنت مگر می‌شود از تو دست کشید؟! و آرامش کنار تو بودن را نادیده گرفت ؟ (قضاوتم میکنی، که به تو فکر نمیکنم !!! و احساسم خیالات و اوهام است !!) آخر تو چه می دانی که سکوتم ویرانگرتر از فریاد نهان درون من است ... منیژه بختو دینا عاشقانه های دینا ❤️ انتشارات بین المللی حوزه مشق چاپ انواع کتاب https://hozeyemashgh.ir با مدیریت دکتر فردین احمدی ۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹ ۰۹۱۹۱۵۷۰۹۳۶