پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند مرضیه نیکویی_نشر حوزه مشق

... و هزاره‌هاست که هستم و نیستم هزاره‌هاست که برای اثبات خودم می جنگم. من نوه‌ی حوای سیب چین تاریخم همزاد اژدهای هفت سرم، همان اندازه هولناک زن قلم به دستی که برای قلم کردن دستانم، مردان در ستیز اند. ...و باز هم سیب می کارم بر پهنه‌ی گیتی تا باورهای خشکیده‌ی این کویرستان، بارور شوند. تا به بار بنشیند سیب‌ سرخ لبخند بر لب طاقچه‌ی خاطره‌ها. منم نازبانوی خلقت که در کشاکش دهر، پس از آخرین زمین لرزه‌ی تقدیر، کوهبانو شدم. منم مادر کوهستان و صخره و سنگ. و این هر سه زاده‌ی با احساس‌ترین و مهربان‌ترین شاعر بانوی...
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند مرضیه نیکویی_نشر حوزه مشق

مرثیه هنوز مرثیه خوانم، خودم برای خودم پـُرم ز شـوق نگفتن، در انزوای خودم مگر که مرگ بخواند مرا که غیر از این نمی شوم سر مویی رها ز جای خودم ز دوست شکوه نکردم، چنان که آخر کار وفا نمودم و ماندم، خودم به پای خودم هزار لاله‌ی خونین جگر عطش دارم هزار تشنه به رگهای سرخ نای خودم اگر بناست که عاشق، بمیرد از غم و درد چه بهترست که اوّل، شوم فـدای خودم بخوان قناری عاشق، دگر مجالی نیست تو بر مزار من اینک، ز شعرهای خودم از این فراز غــزل، بشنوند اهــل هـنر هنوز مرثیه خوانم،...
قلم شما

اثری از مرضیه نیکویی به مناسبت روز معلم

  https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir بــه نــام یــگانه خـدای معلم که خود گفته مدح و ثنای معلم قسم داده‌ در اولین وحی منزَل به نـون و قـلم در لـوای معلم به امر قلم، واژه‌ها صف کشیدند به تحسین عشق و وفای معلم به جز حی داور، نشاید کسی را بسنجد عیـار و صفای معلم عطا کرده او حکمت و سروری‌ را چنین داده حق، اعتـلای معلم مقدس مقامی ست حکم نبوت که عنـوان شده از برای معلم و آموختـه چرخ نیلوفـری را که سر تا ثریاست جای معلم به جانی که فرسوده در راه دانش چه سهل است جانم فدای معلم به پایش...
قلم شما

اثری از بانو مرضیه نیکویی به مناسبت عید سعید فطر

https://hozeyemashgh.ir عید آمده، معشوقه را یک.بوسه مهمانی کنید در کوی رندان تا سحر با دف غزلخوانی کنید لبریز می جام طهور، میخانه گشته غرق نور مست از شراب ارغوان، انفاس روحانی کنید عیـد بزرگ بندگی بادا. مبـارک عاشقان ایوان و بام کعبه را اینک چراغانی کنید با اهل جود و مغفرت در بارگاه کبریا اکنون نماز عید، را با عشق نورانی کنید شد ماه نو در آینه، غرق سماع و زمزمه با ان یکاد و ربنا، رفع پریشانی کنید عجل علی دیدارتان، وقت گشایش آمده بر سائلان با یک نظر، فطریه ارزانی کنید مرضیه نیکویی   انتشارات بین المللی حوزه...