پایتخت شعر ایران

index.png
ادبیات

قصه ی اساطیرمحمدعلی علومی به چاپ دوم رسید(انتشارات حوزه مشق)  

قصه ی اساطیر محمدعلی علومی به چاپ دوم رسید(انتشارات حوزه مشق)   چاپ دومِ کتاب قصه ی اساطیر (بررسی و توضیح هزار و یک شب و قصه های ایرانی بر اساس مبانی اسطوره ها) تالیف محمد علی علومی توسط نشر آموت روانه ی بازار کتاب شد.   کتاب قصه های اساطیر در قسمت اول به بررسی هزار و یک شب و تحلیل و بررسی تطبیقی آن با اسطوره های بین النهرین می پردازد. نویسنده در این قسمت رد پای اساطیر را در داستان ها پی می گیرد. در بعضی از قسمت ها متن داستان با اسطوره تطابقی حیرت انگیز دارد....