پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

آثاری از بانوی هنرمند محبوبه کریمی _نشر حوزه مشق

    ازت بد میگم تا نیان سمت تو کسایی که شاید میمیرن برات من از بس حسودم می‌خوام کور شه چشایی رو که زل زده تو چشات بکش ماشه رو تا خلاصم کنی از این حسرت و آرزو و عذاب پر از فکر های محالم همش پر از حس بیداری اما تو خواب سوالی نکردم جوابم کنی می بخشم نخوای باز خواهش کنی نمیزارم این عشق تو سینه مو همین حس خوبو خرابش کنی     کجا میری بدون من نزار اشکام جاری شده بمون تا خنده ی تلخم با لبخندت بهاری شه نه راهی پیش رو دارم نه...
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند محبوبه کریمی _انتشارات حوزه مشق

با بوسه لب هامو ببند وقتی شکایت می کنم دارم به طرز بوسه هاست بد جوری عادت می کنم نگفته حرفامو بخون سکوت اشتباه نیست نگاه کن نگاه کن نگاه که گناه نیست نبند به روم درا رو که بمونه راهی واسه من تو حوض چشمم خیرشو ببین چه ماهی واسه من تموم زندگیم تویی کار منو تموم کن گلوله ی نگاهتو تو قلب من حروم کن بیا و خیره شو به من شب منو دراز کن بیا و مشت قلبو با یه اشاره باز کن گناه داره قلب من که بی گناه بشکنه نزار که کم بیاره دل تو...