پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

جدیدترین هنرنمایی بانوی فرهیخته فاطمه سعادتی اسکندری

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir لعنت به میز قهوه و فنجان و ...کاش تو لعنت به من به دیده ی گریان و... کاش تو   شب آمده دوباره نشسته کنار غم میسوزم از نبودن و فقدان و... کاش تو   گفتم که دوست دارمت ای نازنین من با اشک چشم خسته ی گریان و .. کاش تو   مردن کنار شعر قشنگ است عشق من! زخم بهانه ها، شبِ پایان و...کاش تو   فصل تنم همیشه خزانیست بی بهار حال دلم گرفته چو آبان و ...کاش تو فاطمه سعادتی اسکندری ❤️ انتشارات بین المللی حوزه مشق چاپ انواع کتاب https://hozeyemashgh.ir با مدیریت دکتر فردین...