پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری زیبا از بانوی هنرمند سحر دلفان

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir و انتظار بود که در هراس نهفته آسمان چشمانش زندگی را به امید طلوع پنجره های کهنه ی چوبی خیالش دوخت پوشیده از صبر بود تن زخمی آفتاب و بارانی که در حسرت عقربه های ساعت مرثیه خان بود سحر دلفان ❤️ انتشارات بین المللی حوزه مشق چاپ انواع کتاب https://hozeyemashgh.ir با مدیریت دکتر فردین احمدی ۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹ ۰۹۱۹۱۵۷۰۹۳۶