پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری زیبا از بانوی هنرمند سارا کیهانی

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir چشم تو کودتا کرد، دل من انقلاب.. پلک تو کشید زه کمان، مژگانت تیر خلاص ضربات تند سینه ام میدادند فرمان دفاع.. نبرد ما منطقم بود و جنگ نرم ناگهان دل محاصره شد مابین قفسه ی سینه سپر انداختم و شدم تسلیم مرا از چشم مردم انداخت دو چشم مردم آزارت چه میخواهی دگر از جانم..؟ چشم دگر سواشده و دل دیوانه.. خواهی برو خواهی بمان..!   سارا کیهانی ❤️ انتشارات بین المللی حوزه مشق چاپ انواع کتاب https://hozeyemashgh.ir با مدیریت دکتر فردین احمدی ۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹ ۰۹۱۹۱۵۷۰۹۳۶