پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری زیبا از بانوی هنرمند حمیده بدلی

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir به تنهایی ام قسم به تمام دور شدن ها از تن از خود ، خدا که این رنج پایان ندارد مگر تو را باز یابم ای دورترین نزدیک من   تقدیم به روح پاک پدرم ❤️ انتشارات بین المللی حوزه مشق چاپ انواع کتاب https://hozeyemashgh.ir با مدیریت دکتر فردین احمدی ۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹ ۰۹۱۹۱۵۷۰۹۳۶