پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند اعظم اسماعیلی_انتشارات حوزه مشق

بیا درگیر دنیای خودت باش رها در ذهن پویای خودت باش در این آشفته بازار تباهی تو آبِ شورِ دریای خودت باش به این اندیشه کن فردا کجایی؟ کنار لحظه رویای خودت باش جهان از یادها خالی نگردد تو پس تندیس زیبای خودت باش صدایی جز ندای یار خوش نیست طنین ساز و غوغای خودت باش در این اوضاع هرز پیچک و باد درختِ پیر و افرای خودت باش جهان لبریز از این ما و من هاست رها در خویش و جویای خودت باش تمام این حکایت‌ها زبانی‌ست سکوت ناب و گویایی خودت باش جهان بی عشق تاریکی محض‌ست چراغ...
قلم شما

گفتگو با اعظم اسماعیلی خالق اثر نورا_ انتشارات حوزه مشق

همیشه بر این عقیده بودم که اتفاق‌های درست در مسیر زندگی، در زمان مناسب برای انسان رخ می‌دهد. در لحظه‌ای که تمام توانایی و ذات وجودی انسان پذیرای تحول و پیشرفت است. مثل همه‌ی اهالی شعر و واژه و خلقت زیبایی، که سرنوشتشان با قلم عجین شده، من کمترین نیز دوران طلایی ابتدایی و متوسطه‌ را به شوق زنگ انشا و تشویق مدرسه و اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه طی کردم.  بنا به شرایط و قانون آن زمان تاهل باعث شد دبیرستان را به صورت شبانه بخوانم. مادر شدن را به ادامه‌ی تحصیل آکادمیک ارجحیت دادم ولی هیچ وقت از...