پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از هنرمند فرهیخته محسن مصلی نژاد_نشر حوزه مشق

عجب نقاش ماهری بود تک تک خطوط صورتم را انقدر ماهرانه کشیده بود انگار که سال ها به من خیره شده و بی پلک زدن تمامشان را به خاطر سپرده باشد هربار که نگاهم به تابلوی جاخوش کرده روی دیوار میافتاد غرق در احوالات خوب کنار هم بودنمان میشدم بی شک قدرت عشق دستانت را وادار کرده بود که اینگونه متبحرانه جزییات چهره ی مرا بروی کاغذ پیاده کنی میدانستی بارها نقاشیت رو بوییده ام جسارت نباشد اما بی اراده هزاران بار جای دستانت را بوسیده ام نخند اما از وقتی رفتی از تنها بودن خیلی ترسیده ام هربار که...
قلم شما

برگزاری چهارمین دوره کتاب سال حوزه مشق

چهارمین دوره کتاب سال حوزه مشق The fourth period of the year book الدورة الرابعة من كتاب حوزه مشق   رسانه ای ترین انتشارات و نشر رتبه اولی کشور ایران، حوزه مشق برگزار می کند:   اهداف ترویج فرهنگ جامعه اسلامی حفظ استقلال و هویت فرهنگی ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی حمایت و تشویق مولفان،مترجمان،شاعران،پژوهشگران شناخت هنرمندان و آثار برگزیده آنان ایجاد فضای رقابت اندیشه کشف استعدادهای برتر در حوزه قلم و معرفی هرچه بهتر آنها به جامعه بزودی زمان و مکان دقیق کتاب سال حوزه مشق از رسانه های معتبر اطلاع رسانی خواهد شد. روابط عمومی دبیر خانه چهارمین...