پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

یقین جدیدترین اثر بانوی هنرمند خدیجه هاشمی

صفحه اصلی

یقین

من یقین دارم ، حالِ دلم ، با تو ، خوب ، خواهد شد .

من یقین دارم ، چشمانم تا تو را ببینند ، روی خواب را خواهند بوسید .

من یقین دارم ؛ دلیلِ تکرارِ خواب های مکَرَّرَم ، فراخوانیِ دوباره یِ یاد توست ، بر دیوانِ نمناکِ ملموسِ سروده هایم .

من حواسم هست ؛ که یقین داشته باشم ، تو از آن من خواهی بود ، یک روز .

یک روز که دیگر ؛ فاصله ای نیست بین ما .

که دست می گیریم برای بودن هایِ آن همه نبودنِ پُشتوانه .

و یاد می کنیم ، آن روز ، هم را ، که یادمان بود ، در هم ، حتی در نیم نگاهِ لحظه ای .

و سوگند می خوریم آن روز .

و وفادار خواهیم بود ، آن روز .

و شکست ، معنایِ تلخِ همه یِ واژه هایِ بی تن پوش ، می شود ، دور از دستانِ یادت .

و یاد می گیریم آن روز ؛

برهنه باشیم در احساسمان با حریرِ سبزِ عریانِ بی تقوایی در ابراز .

و یاد می کنیم آن روز ؛

فرجامِ شیداییِ خواب هایِ بی تعبیر را .

و فُسون زَدِگیِ رام گُسیخته یِ نهال هایِ دو یا چند را .

و اشتباه خواهد شد ، آن روز ، بلندیِ دیوارهایِ غیور .

و سطر به سطر ، کشیده خواهد شد ، تصویر بلند اقبالیِ مان تا آسمانِ نجیبِ یک رویی .

و دست به دست خواهد شد ، این نبضِ عجین با ریزشِ توامانِ افکارِ بلند ، در تکرار وهم آورِ نوع دوستی ، بر فرازِ عبورِ مُمتَد از دیوارِ کوتاهِ شهرِ پُر حاشیه .

و کوتاه خواهند آمد از عشق ‌.

و به نیزه آویز می شود ، هر ریز گَردِ سختِ تُند پرستِ بی ایمانی .

و هیاهو تمامِ شهر هایِ رو به انزوا ، را فرا خواهد گرفت .

و نیشِ مان ، تا بنا گوش باز خواهد شد . عمیق .

و شادمانی در تَنِ دخترکِ نرم آغوش ، تاب می خورد ، بی پَروا .

و زود خواهد شد ، آن روز .

و به حجله برده خواهد شد ، عروسِ زیبا رویِ دشت هایِ فراخِ فراوانی .

و انهدام ، دستانِ کوچ ، را باز خواهد کرد .

و سوسو خواهد زد زمین .

و نور کوفته خواهد شد ، در عمق .

و هیجان ، درودِ سردِ پاییز را در بر خواهد گرفت ، گرم .

و رسوایی ، امان از میان شهر خواهد برد ، در زمان .

و این چنین ، عشق شیدا می شود .

و این چنین ، کالبدِ نهال هایِ سختمان ، جان تازه ای ، خواهد گرفت .

و به یک باره ، عشق سر تاسر ، رسمِ پاییز می شود ، تا ابد .

 

❤️
انتشارات بین المللی حوزه مشق
چاپ انواع کتاب
https://hozeyemashgh.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/13719
با مدیریت دکتر فردین احمدی
۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹
۰۹۱۹۱۵۷۰۹۳۶

تصویر نویسنده
فردین احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *