پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

انتخاب مهدی بیرانوند روژمان سرپرست نویسندگان انتشارات حوزه مشق بعنوان پژوهشگر برتر توسط بنیاد جهانی سبز منش

مهدی بیرانوند سرپرست نویسندگان انتشارات حوزه مشق بعنوان پژوهشگر برتر بنیاد جهانی سبز منش انتخاب شد. کتاب افغانستان و مارادونا چه گوارای فوتبال اثر مهدی بیرانوند " روژمان "  سرپرست نویسندگان انتشارات حوزه مشق با کتاب افغانستان ( نگاهی به سقوط افغانستان بدست طالبان ) بعنوان پژوهشگر برتر بنیاد جهانی فارسی زبانان " سبز منش " در افغانستان انتخاب شد به گزارش رسانه بنیاد جهانی سبزمنش: کتاب افغانستان و مارادونا چه‌ گوارای فوتبال دو اثر مهدی بیرانوند متخلص به روژمان در بخش حوزه پژوهشی ( سیاسی - ورزشی ) بعنوان آثار برتر سال ۱۴۰۱ در کشور افغانستان انتخاب شدند. متن...
اخبار

زیارت پدیده‌ای الهیاتی–تاریخی با دلالت‌های فرهنگی بسیار است_انتشارات حوزه مشق

به نقل از روابط عمومی انتشارات حوزه مشق:   انتشارات حوزه مشق)_خانه مبلغین بین‌الملل تقدیم می‌کند: 🎓 دوره آموزشی کنکاشی در زیارت شیعی در جهان امروز 👤 مدرس: پیمان اسحاقی 🔅 زیارت از سنت‌های کهن و زنده در فرهنگ شیعی و در کشورهای مختلف جهان است. شیعیان از قرن‌ها پیش تاکنون، اهتمام بسیاری به زیارت قبور بزرگان دینی داشته، و نظام‌های فرهنگی پیچیده‌ای را در ارتباط با مزارات مذهبی پدید آورده‌اند. به این ترتیب، زیارت پدیده‌ای الهیاتی–تاریخی با دلالت‌های فرهنگی بسیار است... 🔅 در این دوره درسی برآنیم پدیده زیارت را از مناظر مختلفی چون فراامپراطوری و فراملی‌بودگی، قدرت، اقتصاد،...