پایتخت شعر ایران

index.png
ادبیات

کتاب های کاغذی – چرا حالا حالاها قرار نیست ناپدید شوند؟ 

کتاب های کاغذی – چرا حالا حالاها قرار نیست ناپدید شوند؟ من به دیگران کتاب قرض می‌دهم، اما راستش باید قاعده را رعایت کنم: کتاب قرض نده مگر اینکه نخواهی هرگز آن را دوباره ببینی. کتاب به شکل کاغذی و ملموس آن به بدن انسان شباهت دارد. یعنی ستون فقرات دارد و همینطور لگن. صورت هم دارد. در واقع کتاب می تواند دوست انسان باشد. کتابها تجربه ابتدایی بشر را طوری ثبت کردند که هیچ رسانه دیگری نمی توانست. قبل از پیدایش کتابها، تمدن های باستان با ایجاد خطوط و حفره در سنگ و استخوان افکارشان را ثبت می کردند....