پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

چاپ کتاب داستان کوتاه و بلند

چاپ کتاب داستان – داستان های کوتاه و بلند بسیاری از افراد استعداد زیادی در نویسندگی داشته و نیز اصول این کار را می دانند، اما از چاپ کتاب خود امتناع می کنند. در این بخش به انواع کتاب داستان و نحوه چاپ کتاب داستان خواهیم پرداخت. چاپ کتاب داستان کوتاه و بلند برخی نویسندگان تازه کار از چاپ کتاب خود هراس دارند. زیرا آشنایی زیادی با روند چاپ کتاب و اخذ مجوزهای لازم ندارند و تصور می کنند که مسیری دشوار در پیش روی آن ها است. همچنین قیمت چاپ کتاب نیز یکی از دلایل اصلی این افراد در چاپ نکردن...