پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از هنرمند فرهیخته کامبیز حامدی_نشر حوزه مشق

  مرده لبهایم، برای خنده ای دل تنگ نیست شعرهای خسته ام باواژه ای درجنگ نیست تف به رویت زندگی ای تو سراپا مردگی شیشه ی بشکسته را دیگرتوان سنگ نیست بارانِ جنون ست اگر قهرکنی تو در کامِ گلِ باغِ غزل زهر کنی تو دربندکشی شادیِ شهری که ندیدت تابوتِ عدم بر تنِ این شهرکنی تو زچشمِ شعرمن خون می چکدآه به حجمِ بغضِ کارون می کشد آه تنِ پاییزی و زردوغمینش توگویی دردطاعون می کشد آه   کامبیزحامدی       ❤️❤️ روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه مشق https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir چاپ انواع کتاب: شعر،داستان،دلنوشته،رمان،زندگینامه،سفرنامه،نمايشنامه،فیلمنامه، تبدیل جزوات اساتید،مربیان، معلمان...