پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثر چهارشنبه سوری از مریم میرزاخانی

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir "چهار شنبه سوری "     ما آتش را بازی کردیم   زردی درد هم هيچگاه بدل به رویایی سرخ نشد   وبی آنکه بدانیم   از لابه لای شب های سوری   عشق بود که از سرمان پرید   سرانجام خاکسترش سپیدی خواب هایمان را سوزاند https://hozeyemashgh.ir چاپ انواع کتاب در انتشارات حوزه مشق