پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند هدیه سلیمانی _نشر حوزه مشق

#محبس نمی گنجم در این دنیا ، نمی مانم در این مَحبس مرا از من رها کن از تلاطم های دلواپس مرا از من بگیر اما خودت را پس نگیر از من ازاین گرداب های سرد و طوفان های آتش بس نشانم را از احساسِ گُل و آیینه پیدا کن بپرس از لامکانِ خالی ام ، از کوچه ای بی کَس مرا در خود ببین ای خوشه های گندمِ دیدار بیا ای خرمن تو مَرهمِ صحرای خارو خس که من در خود نمی بینم بدون‌ تو بیارامم نباشم بی تو من در کسری از ثانیه ها زین پس شبیه آسمان...
قلم شما

تازه ترین نوشته بانوی هنرمند هدیه سلیمانی

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir نرگسی درناکجا   در کجایم‌ ، در کجایم ، تا کجا در ناکجایم ، سرنوشتی نانوشته ، بی محابا در فضایم !   در بیابان یا که دریا ، تک‌ درختی تاک و تنها آذرخشی بس درخشان ، رعد و برقی بی صدایم !   واژه ای کوتاهم اما ، در الفبا ساقه هایم قصه ای ناگفته هستم ، جمله ای بی انتهایم   سردم اما آتشینم ، شعله ای خاکسترینم در فراسوی تصور ، سایه‌ای در ماوَرایم   گاه گاهی مات و مبهم ، یا چنان آیینه روشن ساده اما بی تکبر ، پر غرور وُ جان فزایم...