پایتخت شعر ایران

index.png
ادبیات

بازدید بیش از 30 هزار نفر از خانه‌های تاریخی تهران در نوروز ۱۴۰۲(انتشارات حوزه مشق)

بازدید بیش از 30 هزار نفر از خانه‌های تاریخی تهران درنوروز۱۴۰۲(انتشارات حوزه مشق)   همزمان با ایام نوروز بیش از ۳۰ هزار نفر از شهروندان و گردشگران نوروزی از خانه‌های تاریخی سازمان زیباسازی بازدید کرده‌اند. رضا صیادی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه گردشگری شهری یکی از اولویت‌های فرهنگی مدیریت شهری است گفت: درهمین راستا توجه به خانه‌های تاریخی و نقاط شاخص هویتی پایتخت در برنامه‌های گردشگری شهرداری تهران مورد تاکید قرار گرفته است؛ به همین منظور «خانه طهران»، «نگارخانه برگ»، «خانه مینایی» و «خانه خوشنویسی» توسط این سازمان آماده پذیرایی از مردم در ایام نوروز و ماه...