پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند نرگس قلی نیا_انتشارات حوزه مشق

(ققنوس)   در نیمه ی بهاران؛ روز شکفتنم بود در بارشی ز باران؛ روز تولدم بود گرما و سوز آن روز؛ بعد از نِشست باران قوسی قشنگ بجا ماند.شاید که رنگین کمان مدهوش آسمان و خورشید تابناکش من بیخبر ز هر جا، رعد و سیاهه ابرش من نو‌گل بهاری؛ وقت شکفتنم بود. وقت هست تا خرانم؛ رویایی جَستنم بود طوفان شد روزگارم.. غم شد یار غارم کوهی شدم به این درد؛  لیکن استوارم مستانه خنده کردم..ققنوس را برنده کردم در آسمان هستی؛ خود را پرنده کردم نرگس قلی نیا (مستانه )         ❤️❤️ روابط عمومی انتشارات بین...