پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

دو اثر دلنشین از بانوی هنرمند نازیلا نجابتی

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir هنوز هم بعد از،سالها گاهی دلم تنگ می شود برای یک نفر که شاید فراموشش شده منی در دنیا وجود دارد و بازهم تیر می کشد حفره ای در قلبم که ادعا می کنم او را از آنجا کنده ام ❤️ در تمام کوره راههای دشوار زندگیت مرا در کوله بارت بگذار و بی خیال من با دیگری خوش باش هر وقت او نبود خیالت جمع ... توشه ای داری که تا ابد تو را کافیست ❤️ انتشارات بین المللی حوزه مشق چاپ انواع کتاب https://hozeyemashgh.ir با مدیریت دکتر فردین احمدی ۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹ ۰۹۱۹۱۵۷۰۹۳۶