پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری خواندنی از بانوی هنرمند مهسا منصور زاده_نشر حوزه مشق

به نام ایزد منان ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست ؟ منزل آن مه عاشق کش و عیار کجاست ؟ هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند. گل به سرشتند و به پروانه زدند. دلا دیدی چه کردند خوب رویان شکستند بی جهت این عهد و پیمان نه تب دارم نه جایم می کند درد. همی نالانم از شب ،وروز ز بهر لیلی سیمین عزاری چو مجنونی چو مجنونی چو مجنون نابرده رنج گنج میسر نمی شود. مزد گرفت که جان برادر که کار کرد. دوباره علقمه قتلگاه شاه شهیدان...