پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از هنرمند فرهیخته مهرشاد علی زاده _انتشارات حوزه مشق

غزل: خلق و خالق سرنوشت مرد عاشق بود دائم دق کند گریه عیبش بود تا او با غزل هق هق کند ماه رهپیمای شبها بود تاثیری نداشت هر چه با خورشید چشمش مغربُ مشرق کند من نمی‌دانستم آنکه در دلش مهرم نبود قصد دارد تا همینجا هم مرا عاشق کند کار دلبر هم نباشد کار دل حتما که هست انتظار از دل ندارم کارِ با منطق کند با دلم ای عشق خو کن، کارِ زیبایی نبود خلق هنگام نمازش شِکوه از خالق کند شاعر: مهرشاد علی‌زاده 💎💎💎 چاپ انواع کتاب: شعر،داستان،دلنوشته،رمان،کتاب کودک، کتاب کار،ترجمه کتاب، سفرنامه،زندگینامه،نمایشنامه،فیلمنامه و... با شرایط ویژه...