پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از هنرمند فرهیخته مهدی شمشیری دارینی_نشر حوزه مشق

عشق یعنی آن که دارد مادری گوئیا دارد به خانه گوهری عشق یعنی پرچمی افراشته زخمهایی از تنت برداشته عشق یعنی آن که شیرت داده است لای لای دلپذیرت داده است عشق یعنی تکیه بر صبرش زدن هر شبی را بوسه بر قبرش زدن عشق یعنی آن بهشت بیکران آن که باشد از عذابی در امان آن که در دم چون حبیبی میشود نیمه شب گویا طبیبی میشود شب به بالینت فراوان بوده است از غمت هر دم پریشان بوده است مهدی شمشیری دارینی     ❤️❤️ روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه مشق https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir چاپ انواع کتاب: شعر،داستان،دلنوشته،رمان،زندگینامه،سفرنامه،نمايشنامه،فیلمنامه، تبدیل...