پایتخت شعر ایران

index.png
تازه های کتاب

درس همدردی و همراهی در کتاب‌های عاشقانه”حمید آری

"من تو" و "به سایه ات حسادت می کنم" دو کتاب عاشقانه فارسی هستند که با کلمات و واژگان بهینه و اصطلاحات ادبی همه‌فهم، به همراه تصویرسازی و استفاده از طبیعت، به تصویر کشیده‌اند که عشق و احساسات عمیق عاطفی، چقدر زیبا و در عین حال چقدر دردناک هستند. در این دو اثر، کوشش شده است که هیچ گاه از چارچوب کلی نظام و خط و مشی اسلامی خارج نشود. در کتاب "من تو"، کوشش شده است تا با استفاده از واژگان و اصطلاحات نو، همراه با به کارگیری عناصر طبیعت و تصویرسازی، عشق و احساسات عمیق عاطفی به تصویر...