پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

سادگی ها عاشقی ها بی قرار

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir چرا عاشق شدم رابطه ات با من هنوزم میتونه مثلِ سابق باشه و عاشق بشی گاهی وقتا جنگِ با منطق اینه که خودت عاشق احوالت باشی باورت رو رو نکن پیشِ کسی دستِ خالیه کسی هم درد نیس حرمت عشق و بدونی کافیه هر کسی که عاشقِ ولگرد نیس ( عشق همین دیوونگی ها میمونه سادگی ها عاشقی ها بی قرار اونی که عاشق شده میدونه که هر شب و روز یک ساله با انتظار ) دست تقدیر و بگیر و برنگرد تو نداری دیگه چیزی پشتِ سر تو دلت جوونه ی عشق و بکار به درختِ بی کسی...