پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از هنرمند فرهیخته محمدرضا قهرمانی_نشر حوزه مشق

پنج تن به نام آنکه بر ما زندگی داد عروج قطره را تا انتها داد به نام آنکه هستی را به ما داد محمد را و قرآن را به ما داد به نام آنکه ابر و باد و مه داد علی و ذوالفقارش را به ما داد به نام آنکه چشم‌ و دست و پا داد شکسته استخوان زهرا به ما داد به نام آنکه عرش و کبریا داد حسن را بهترین هدیه به ما داد به نام آنکه سرخی را به گل داد حسین را تا قیامت زندگی داد   محمدرضا قهرمانی     ❤️❤️ روابط عمومی انتشارات بین...