پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از هنرمند فرهیخته محمد امیدی_نشر حوزه مشق

روزی که ببینم خم ابروی تو عید است جز این تو مخواه از من عاشق که بعید است ما را چه نیازی به مه اوّل شوال آن روز که بینم رخ تو عید سعید است   آنچنان افتاده بر دل مهر جان افزای دوست کز میان خوب رویان میل من تنها بر اوست می رسد روزی که آیا سر نهم بر دامنش ؟ از ازل این لحظه بر من بارالها آرزوست   محمد امیدی     ❤️❤️ روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه مشق https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir چاپ انواع کتاب: شعر،داستان،دلنوشته،رمان،زندگینامه،سفرنامه،نمايشنامه،فیلمنامه، تبدیل جزوات اساتید،مربیان، معلمان و دانشجویان به کتاب تبدیل پایان نامه...