پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

هنرمند فرهیخته بانو محبوبه بندری_نشر حوزه مشق

هنرمند فرهیخته بانو محبوبه بندری چه لطیف است حس آغازی دوباره، و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس... و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن! و چه اندازه شیرین است امروز... روز میلاد... روز تو! روزی که تو آغاز شدی! تولدت مبارک❤️ روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه مشق 🌹     https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir