پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

چند اثر زیبا از بانوی هنرمند زینب فرضی

https://hozeyemashgh.ir از رعد های تند می ترسم از قطره قطره قطره ی باران ازنقطه ای که در خلا گم شد از دستهای بسته در زندان       توهمچنان ابری و.می باری بر ذهن کج دار و مریز من جسم نحیف کوچکم اینجا معشوقه ای تنها بنام زن     کنج تراس کافه ام تنها لغزیده اشک ازگونه ام هر شب سر می کشم فنجان چایم را شهری پراز تشویش ودود وتب         کهنه ترین فرش خیابانم یک پشت پا خورده که می افتاد من اجتماع ساکن دردو اوزخم های ممتدد خرداد   ❤ در گوشه این...