پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند فریده عبدی( سها)_نشر حوزه مشق

صبح یکی از روزهای خداست حس دانش آموزی با امتحان آخر سال در من است بی جهت؛  بیقرارم مثل عصر جمعه در چشمان شهر شاعرم  و دست فروش  شعرم شعرهایم راتنها شکوفه سرخ انار میفهمد و شاید یک پروانه متبسم رهاشده از پیله  .... میدانم دستم به درخت توت که برسد با شعرم  پرواز خواهیم کرد به مقصد باغ های جهان .... 🌹🌹🌹🌹🌹   باز پاییز به تکرار آمده زرد و سرخ رنگ و رنگ باز گل قاصدها سرا را به باد سپردند اما!! کسی نیست بگوید پس نم باران کو؟! گویی حس لامسه زمین را گرد فراموشی گرفته یا...
قلم شما

آثاری زیبا از بانوی هنرمند فریده عبدی(سها)

و اینک اردیبهشت در پایان قصه فروردین فرا میرسد در آغاز قصه بنفشه و ابر در کارزار کشتزار و آب با گله های اسب یال در باد و آهوان خرامان در بیشه بهار با ارغوان های اغواگر با سجاده دشت و طرب رعد با جام آرزوی لاله به کف و با شادی گلستان با بوی پونه بوی افراهای سبز در فریب ؛ نغمه سارها و آواز بیدها با گل شبدر ها و عطر یاس ها... اردیبهشت ِ بهشتی ام بیا!! پر خروش و با شادی فزون قصه برگها را به گوش غنچه ها بخوان و فیروزه ای آسمان را غرق...