پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری خواندنی از بانوی هنرمند فاطمه نوری _نشر حوزه مشق

به آدمی فکر کن که روز ها بیدار و شب ها خواب ندارد… به زنی فکر کن که آخرین نامه معشوقه اش در اداره پست گم شده … به پسر بچه ای که کادوی تولدش آن چیزی نبود که آرزو میکرد… و به منی فکر کن که بی تو روز ها و شب ها بیدارم… و نامه ها و پیام هایم انگار اصلا به دستت نمی رسند… و شب های تولدم هیچ گاه تورا نداشته ام…. به من بگو برای این همه اندوه یک زن کافی است؟! فاطمه نوری     ❤️❤️ روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه مشق https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir...