پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند فاطمه قاسمی (لیوسا)_انتشارات حوزه مشق

كجایی علمدار سرزمینم؟ چشمت را دور دیدند... وگرنه جگر نداشتند به ما،تو بگویند.. #شاهچراغ فاطمه قاسمی(لیوسا) 💎💎💎💎 چاپ انواع کتاب: شعر،داستان،دلنوشته،رمان،کتاب کودک، کتاب کار،ترجمه کتاب، سفرنامه،زندگینامه،نمایشنامه،فیلمنامه و... با شرایط ویژه و تبدیل پایان نامه ارشد و رساله دکتری به کتاب با بهترین شرایط و اکسپت مقاله همایشی، کنفرانسی در یک هفته در انتشارات بین المللی حوزه مشق به مدیریت دکتر فردین احمدی https://hozeyemashgh.ir
قلم شما

اثری زیبا از بانوی هنرمند فاطمه قاسمی (لیوسا)_ انتشارات حوزه مشق

كجایی علمدار سرزمینم؟ چشمت را دور دیدند... وگرنه جگر نداشتند به ما،تو بگویند.. #شاهچراغ فاطمه قاسمی(لیوسا) 💎💎💎 چاپ انواع کتاب: شعر،داستان،دلنوشته،رمان،کتاب کودک، کتاب کار،ترجمه کتاب، سفرنامه،زندگینامه،نمایشنامه،فیلمنامه و... با شرایط ویژه و تبدیل پایان نامه ارشد و رساله دکتری به کتاب با بهترین شرایط و اکسپت مقاله همایشی، کنفرانسی در یک هفته در انتشارات بین المللی حوزه مشق به مدیریت دکتر فردین احمدی https://hozeyemashgh.ir