پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند فاطمه خلیلی(همتا) _نشر حوزه مشق

  دروغین ترین جمله در رابطه ی عاشقانه شنیدن،من تا آخر عمر کنارتم ،هست سوال پیش آمده این است که تو ازکجا میدونی آخرش قراره چی بشه؟ چجوری پیش بره؟ به کجابرسه؟ اتفاق و حادثه ای رخ بده یا نده؟ که وعده ی دروغ میدی هیچ کس از آخر هیچ چیز خبر نداره حداقل با جملات پوچ همدیگه رو دلگرم نکنید و به جسم و روح هم آسیب نزنید چون آدم ها به همان خونسردی که آمده اند چمدانشان را می بندند و ناپدید می شوند یکی در مه یکی در غبار یکی در باران یکی در باد و بی...