پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

هنرمند فرهیخته بانو فائزه اکرمی_نشر حوزه مشق

هنرمند فرهیخته بانو فائزه اکرمی چه لطیف است حس آغازی دوباره، و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس... و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن! و چه اندازه شیرین است امروز... روز میلاد... روز تو! روزی که تو آغاز شدی! تولدت مبارک❤️ https://digipostal.ir/cxyxi1x روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه مشق https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir