پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانو مرضیه نیکویی به مناسبت عید سعید فطر

https://hozeyemashgh.ir عید آمده، معشوقه را یک.بوسه مهمانی کنید در کوی رندان تا سحر با دف غزلخوانی کنید لبریز می جام طهور، میخانه گشته غرق نور مست از شراب ارغوان، انفاس روحانی کنید عیـد بزرگ بندگی بادا. مبـارک عاشقان ایوان و بام کعبه را اینک چراغانی کنید با اهل جود و مغفرت در بارگاه کبریا اکنون نماز عید، را با عشق نورانی کنید شد ماه نو در آینه، غرق سماع و زمزمه با ان یکاد و ربنا، رفع پریشانی کنید عجل علی دیدارتان، وقت گشایش آمده بر سائلان با یک نظر، فطریه ارزانی کنید مرضیه نیکویی   انتشارات بین المللی حوزه...