پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

“علیرضا اکبری خرم با نویسندگان برجسته‌ی انتشارات حوزه مشق دیدار کرد”

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir در چهارمین روز از سی و چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، علیرضا اکبری خرم، گزارشگر ورزشی مشهور کشور، از غرفه انتشارات حوزه مشق بازدید کرد. ایشان، کتاب‌های این نشر را بررسی کردند و با نویسندگان و عوامل انتشارات حوزه مشق گفتگو کردند. همچنین، با نویسنده نونهال، محنا محمدی، مصاحبه کردند و سپس از دیگر نویسندگان این نشر، از جمله سحر شاه حسینی، سمیرا محمدی، مبینا اصلانی، فرهنگ احمدی، محنا محمدی و بهجت محمدی، یکی از کتاب‌های خود را به عنوان رسم ادب و احترام هدیه دادند.   ایشان با دکتر فردین احمدی، مدیر مسئول انتشارات حوزه مشق، مصاحبه...