پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از هنرمند فرهیخته صدرا حسینی

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir شعر گفتم؛خواندم و حتی فرستادم ولی بر دل سنگی او انگار تأثیری نداشت او دلش جای دگر گیر و دل من پیش او دلبر بیچاره ام انگار تقصیری نداشت خواب دیدم قسمت من گشته آخر از قضا هر چه خواندم ابن سیرین هیچ تعبیری نداشت با کلام الله و آیه خواستم کاری کنم آیه ی لا تقنطوا این بار تفسیری نداشت صدرا حسینی ❤️ انتشارات بین المللی حوزه مشق چاپ انواع کتاب https://hozeyemashgh.ir با مدیریت دکتر فردین احمدی ۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹ ۰۹۱۹۱۵۷۰۹۳۶