پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

نحوه انتخاب شعرهایی برای چاپ

فردین احمدی: دکتر فردین احمدی استاد دانشگاه و مدیر مسئول انتشارات حوزه مشق در گفتگو با ما بیان کرد: در ادبیات فارسی، نوع‌های مختلفی از شعر وجود دارند که به طور کلی می‌توان آن‌ها را به دو دسته شعر سنتی و شعر نو تقسیم کرد. در زیر به برخی از انواع شعر در هر دسته اشاره می‌کنم: ۱. شعر سنتی: - غزل - قصیده - رباعی - مثنوی - کوتاه‌القافیه - ترجیع - مرثیه - نوحه ۲. شعر نو: - شعر آزاد - شعر معاصر - شعر پست مدرن - شعر واقع‌گرایانه - شعر آکوستیک - شعر خلاق البته، این...