پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

موج عشق اثری از سید مجتبی شجاعی

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir موج عشق   قصه میگم براتون ، از گریه ی یه کودک از یه جانباز مجروح ، با انفـجار موشـک   از یه بابای بیمار ، که دیگه خوب نمیشه بیمــاری روانی ، مونـده بـراش همـیشـه   با سوت خمپاره ها ، روی زمین خوابیده گوش های پاره پاره اش ، صدای مرگ شنیده   چه اعصابش خرابه ، خیلی خیلی بیماره مریــض و بیـقرار از ، موج هـای انفجـاره   مـــادر مهربـــونــــم ، فــقــط پرســتــارشه می سازه و میسوزه ، چون شمع بیدارشه   وقتی که موجی میشه ، بابای جانـبـاز من می زنه و میشکنه ، آتیش...