پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

سازمان نهضت سوادآموزی برگزار میکند

https://hozeyemashgh.ir سازمان نهضت سوادآموزی برگزار میکند: نخستین رویداد ملی و بین المللی رهیافت های نوین سوادآموزی در زیست بوم جدید رسا محورها: ایده ها و راهکارها (مقالات، پژوهش ها، طرح های اجرایی و...) محصولات و تولیدات (سکوها، نرم افزارها، بازی های آموزشی و...) جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در رویداد میتوانید به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://rasa.lmo.gov.ir