پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری خواندنی از بانوی هنرمند سمیرا محمدی_نشر حوزه مشق

به جرعه نابی از شعرم تو مهمان باش برایت ساده می گویم: ولی ساده نگیر هرگز چه سخت گیر است زمانه با دل عاشق حکایت دارم از ایام پاییزی شعاع دید تو دیگر رفیق روزهای من نشد هرگز تو دیگر دور من هرگز نمی گشتی مرا از خاطرت بُردی ولی ، ما خاطرات مشترک داشتیم نمی گویم از احوال تمام روز های سرد همین را تو بدانی بس.... خدای اشک های من خدای دست های تو همیشه ما خدای مشترک داریم خدای مشترک سمیرا محمدی   ❤️❤️  روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه مشق    https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir      چاپ انواع کتاب:...