پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند سمیرا رحیم زاده از هنرمندان انتشارات حوزه مشق

تو همان جمعه معروف پراز دلتنگے تو همان بغض گلو گیر شب یکرنگی تو هجوم همه ے خاطره هاے وحشے بے غم و غصه  نگهبان دل من میشی دل سپردن به تو ساده است شبیه برفه توی  روزاے غمم بودن تو میصرفه تو که باشے پُرِ نور  میشه قلب و دلم تو پرے زاده ے عشقے تو ایے باغ و‌گلم تو رو باید مث قرآن  بذارم رو سرم اخه اسم تو مقدسه برام تاج سرم توهمان جمعه معروف پرازدلتنگے تو همان بغض گلوگیر شب یڪ رنگے   سمیرا رحیم زاده     ❤️❤️ روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه مشق...