پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

به کمتر از سه فرزند فکر نکنید!_ نشر حوزه مشق

https://hozeyemashgh.ir به کمتر از سه فرزند فکر نکنید!   توصیه می‌کنیم به کمتر از سه بچه فکر نکنید! اما معمولا در برابر این توصیه، دو موضوع مطرح می‌شود؛ اول اینکه ما بچه بیشتر میخواهیم اما خدا نخواسته. دوم اینکه از لحاظ اقتصادی چگونه آوردن بچه زیاد را توجیه می‌کنید؟ اولا باید بدانیم روزی دست ما نیست و دست خداست و ثانیا روزی، محاسبات ما نیست و آنچه مهم است برکت در زندگی است. هزینه های چند فرزند بمراتب کمتر از تک فرزند است چون وقتی بچه یکی است همه چیز می‌خواهد، انواع اسباب بازی و تفریح و سرگرمی و..چون حس...