پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

آثاری از بانوی هنرمند ساره گلستانی _نشر حوزه مشق

تو در تو هر دو بی خبرم در مسیرهای تو در تو در سرگردانی فصل ها گاهی سرد گاهی روبه روی تو باریدم در نگاهت روییدم چشمانی که هیچ گاه امتدادش به سمت هم نبود سکوت های گره ی کور خورده حرف ها مدام می آیند و هی می روند مهمانی صدا با سرفه های مکرر مردی که پشت سرش را نگاه نکرد .. نرفت زن بی صدا میان بریده ی کلام چیزی نگفت از فریادهای سکوت ترسید باید تپیدن های قلب را پنهان کرد این در به در مناسب این فصل ها نبود     پازل گاهی فاصله لازم...
قلم شما

اشعاری زیبا از بانوی هنرمند ساره گلستانی _انتشارات حوزه مشق

پیوند بعد از تمام سبز شدن ها جوانه زدن ها با آغوش تو پیوند می خورم بوی تو هر نفس به نفس تازه تر ها که می کنم گرما به روی پنجره ها هاله می زند در عمق شب در لابه لایه ملتهب واژه و سکوت تصویر تو ... مردی به روی خستگی اش تاب می خورد نزدیک و دور تکرار می شود در لابه لای گم شدن و ترس و دلهره بندی گره زدم انگشت تو نشانه ی یک مای دیگر من پا به پا بازی قدم زدم ❤️ تلاطم من نه دلم تنهایی عجیبی دارد شاید تقصیر جغرافیای...