پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

آقای گوینده به قلم سارا گوینده

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir آقای گوینده وقتی آقای گوینده بیست ساله شد، عقدش رو با زهره خانوم خوندن. اما ازدواج و شروع یه زندگی مشترک مانع رویاهای بلند پروازانه اون نشد، اون به گویندگی و تقلید صدا علاقه خاصی داشت. اونموقع هیچ کلاس کمکی ای راجب گویندگی وجود نداشت؛ اما اون عاشق این کار بود. دوستانش همیشه میگفتن که اون صدای خوبی داره و برای اینکار به دنیا اومده، درست مثل نام خانوادگی اش از بدو تولد همراهش بوده. اما بعد از اینکه آقای گوینده به تهران رفت و تقاضاش برای انجام دادن این کار بطور رسمی رد شد، تمام حرف های دوستانش...